Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Αισιοδοξία

.
Πηγές στοιχείων : Sergei Bizyaev, Φωτογραφική κοινότητα

Θλιβερές ιστορίες

.
.
.

Τρέλα - 5

.

Τρέλα - 4

.

Τρέλα - 3

Τρέλα - 2

.

Τρέλα - 1

.