Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Επαναστατικός σκύλος

Ένα σκυλί που εντοπίζεται σε πολλές εξεγέρσεις και διαμαρτυρίες των εργαζομένων στην Αθήνα από το 2008 έως σήμερα. Εδώ, στη διαδήλωση της 17ης Δεκεμβρίου 2008.