Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

H γέννηση των ιδεών - 6

και γεννά τους ουράνιους θόλους...
Πηγή στοιχείων : Arthur Tress, Zoom 39, Απρίλιος 1984.

Δεν υπάρχουν σχόλια: